Elektrotechnická fakulta ŽU v spolupráci s firmou Humusoft organizuje 14. 4. 2015 v ND117 (zasadačka dekana EF ŽU) informačný
deň MATLAB a COMSOL Multiphysics. Vstup je voľný, vyžaduje sa len registrácia. Viac informácií je dostupných v pozvánke, program a možnosť registrácie nájdete na: www.humusoft.cz/zilina
Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie inovovanej auly NR1, ktorá od 5. mája 2015 ponesie názov Aula Werner von Siemens. Inováciu jednej z najväčších ául Žilinskej univerzity s kapacitou 180 študentov finančne podporila spoločnosť Siemens. Slávnostné otvorenie Auly Werner von Siemens sa uskutoční v utorok 5. mája 2015 o 10.00 hod v budove NR na 1. poschodí za účasti vedenia oboch organizácií. 

Plagát

V mene prof. Ing. Milana Dada, PhD., koordinátora projektu ERAdiate, a Dr. Ambroscha, ERA Chair Holder, pozývame všetkých záujemcov na seminár "Innovative Trends in Transport Research," ktorý sa koná pod vedenim  Dr. Christiana Chimani, Head of Mobility Department, Austrian Institute of Technology. Seminár sa uskutočni v pondelok 4. mája 2015 od 15.00 hod. v zasadacej miestnosti EF - ND117.

Plagát

Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva a Katedra architektúry a urbanistiky, Kielce University of Technology, vás srdečne pozývajú na prednášku: "Ochrona architektury drewnianej w skansenach na przykładzie, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach", ktorá sa koná v utorok, dňa 5.5.2015 od 12:00 hod. v CO kryte (kreatívne štúdio).

Plagát

Máš nápad, o ktorom by malo Slovensko vedieť? Si odvážny a odhodlaný zvíťaziť? Ak áno, neváhaj a poď sa pobiť o titul Research Star!

Plagát

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.