V mene prof. Ing. Milana Dada, PhD., koordinátora projektu ERAdiate, a Dr. Ambroscha, ERA Chair Holder, pozývame všetkých záujemcov na seminár "Innovative Trends in Transport Research," ktorý sa koná pod vedenim  Dr. Christiana Chimani, Head of Mobility Department, Austrian Institute of Technology. Seminár sa uskutočni v pondelok 4. mája 2015 od 15.00 hod. v zasadacej miestnosti EF - ND117.

Plagát

Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva a Katedra architektúry a urbanistiky, Kielce University of Technology, vás srdečne pozývajú na prednášku: "Ochrona architektury drewnianej w skansenach na przykładzie, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach", ktorá sa koná v utorok, dňa 5.5.2015 od 12:00 hod. v CO kryte (kreatívne štúdio).

Plagát

Máš nápad, o ktorom by malo Slovensko vedieť? Si odvážny a odhodlaný zvíťaziť? Ak áno, neváhaj a poď sa pobiť o titul Research Star!

Plagát

Fakulta humanitných vied ŽU v spolupráci s í-Téčkom a katedrou hudby Vás pozývajú na Večer populárnych melódií, ktorý sa uskutoční 22. apríla 2015 o 19.30 hod. v budove rektorátu.  

Plagát

Pozývame Vás na študentskú vedecko-odbornú súťaž Elektrotechnickej fakulty ŽU, ktorá sa uskutoční pre bakalársky a inžiniersky stupeň v oblastiach výskumu: Biomedicínske inžinierstvo, Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie, Elektrotechnika a elektroenergetika. ŠVOS sa koná dňa 14. apríla 2015 od 8:30 do 11:30 hod. v priestoroch dekanátu EF ŽU. 

Oznam

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.