Vážení kolegovia študenti, ŠKODA AUTO vysoká škola usporadúva letnú školu (Mladá Boleslav - ČR). Partnermi je ďalších päť európskych univerzít. Jedným z partnerov je aj Žilinská univerzita v Žiline. Podrobnosti o letnej škole nájdete v priloženom súbore (PDF). Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa, je potrebné vyplniť a podpísať prihlášku (priložený word súbor). Tento podpísaný dokument je následne potrebné odovzdať na oddelení pre medzinárodné vzťahy a marketing (rektorát UNIZA, 3 poschodie, č. d. 317) Mgr. Lenke Kuzmovej. Najneskôr do 29.5.2015.

Podrobnosti o letnej škole   Prihláška

Na Fakulte riadenia a informatiky sa 23. apríla 2015 uskutočnil už druhý ročník podujatia Girl´s Day. Jeho cieľom bolo prezentovať odbor Informačné a komunikačné technológie dievčatám vo veku 14-18 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti. Aj tento rok bol veľký záujem o bohatý program, ktorý pripravili jednotlivé katedry fakulty ako napríklad YROBOT - ukážka mobilného robotického systému, Matematika v informatike alebo na čo je dobré rozmýšľanie, Optimalizácie inšpirované prírodou, CISCO network academy a pod.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.