Žilinská univerzitaSociálne štipendium
Oznamujeme študentom, ze od 1. septembra 2016 sa referát sociálnych štipendií presťahoval do nových priestorov na prízemie budovy AA (rektorát), miestnosť AA016.


Rozdelenie študentov fakúlt medzi pracovníkov referátu

PhDr. Katarína Gažová
Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami.
rozdelenie študentov pre sociálne štipendiá - Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Mgr. Soňa Spišáková
Fakulta humanitných vied, Fakulta riadenia a informatiky, Elektrotechnická fakulta (od A - R)

Bc. Jana Závodská
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, VÚVB (Stráž prírody), Elektrotechnická fakulta (od S - Ž)V čase letných prázdnin sú upravené stránkové hodiny:

PONDELOK   8:00 - 11:00
UTOROK8:00 - 11:00
STREDA 8:00 - 11:00
ŠTVRTOK8:00 - 11:00
PIATOKnestránkový deň

Nad rámec stránkových hodín si môžu študenti s referentkou dohodnúť telefonicky alebo e-mailom osobnú konzultáciu na konkrétny termín.

BOX na vhadzovanie žiadosti je k dispozícií nepretržite.

Pomôcka pre študentov - študentské financie

Študenti so špecifickými potrebami