Stravovacie zariadenie Nová Menza - mimo prevádzky

Vážení kolegovia,

z dôvodu plánovanej údržby objektov UNIZA nebude od 17.07.2017-21.07.2017 (vrátane) v prevádzke stravovacie zariadenie Nová Menza.

Na základe uvedeného nebudú v prevádzke ani ostatné výdajne stravy a bufety. Zamestnancom budú podľa dochádzky v tomto období poskytnuté stravné poukážky.

S pozdravom

Oddelenie personálnej a sociálnej práce

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.