2. kolo prijímacieho konania na fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

 

Termín pre zaslanie prihlášky

7. 8. 2018

Termín prijímacieho konania

21. 8. 2018

 

Termín pre zaslanie prihlášky

7. 8. 2018

Termín prijímacieho konania

21. 8. 2018

 

Termín pre zaslanie prihlášky

15. 8. 2018

Termín prijímacieho konania

6. 9. 2018

 

Termín pre zaslanie prihlášky

15. 8. 2018

Termín prijímacieho konania

6. 9. 2018

 

Termín pre zaslanie prihlášky

16. 8. 2018

Termín prijímacieho konania

17. 8. 2018

 

Termín pre zaslanie prihlášky

16. 8. 2018

Termín prijímacieho konania

17. 8. 2018

 

Termín pre zaslanie prihlášky

17. 8. 2018

Termín prijímacieho konania

24. 8. 2018

 

Termín pre zaslanie prihlášky

17. 8. 2018

Termín prijímacieho konania

24. 8. 2018

 

 

nemá 2. kolo

 

 

nemá 2. kolo

 

Termín pre zaslanie prihlášky

17. 8. 2018

Termín prijímacieho konania

3. 9. 2018

 

 

nemá 2. kolo

 

Termín pre zaslanie prihlášky

20. 8. 2018

Termín prijímacieho konania

10. 9. 2018

 

Termín pre zaslanie prihlášky

20. 8. 2018

Termín prijímacieho konania

10. 9. 2018

 

Termín pre zaslanie prihlášky

7. 8. 2018

Termín prijímacieho konania

21. 8. 2018

 

Termín pre zaslanie prihlášky

7. 8. 2018

Termín prijímacieho konania

21. 8. 2018

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.