1 miesto vysokoškolského učiteľa so zameraním na oblasť investičného manažmentu, mikroekonómie a makroekonómie

Pracovisko: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Dokument vo formáte (*.pdf)

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.