Výberové konanie EF - miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent na Katedru riadiacich a informačných systémov

Pracovisko: Elektrotechnická fakulta
Dokument vo formáte (*.pdf)

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.