Výberové konanie FRI - docent v študijnom odbore 3.3.15 manažment

Pracovisko: Fakulta riadenia a informatiky
Dokument vo formáte (*.pdf)

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.