Pozvánka U3V UNIZA na prednášku z cyklu CESTY poznávania 1

Po Novom roku 2018, dňa 16.1.2018 o 15,00 hod., sa pozrieme ku hviezdam. A nielen to.

S lektorom, sprievodcom nočnou i dennou oblohou, RNDr. Miroslavom Znášikom zhliadneme i ukážky významných astronomických úkazov.

Prednáška sa uskutoční v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity, v učebni MB105.

Plagát

Všetci ste srdečne pozvaní!

Koordinátorky U3V UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.