Konferencie a semináre

Január 2018

Nové trendy v metodike zjazdového lyžovania

Dátum konania: 13.1.2018 - 17.1.2018
Druh akcie:
Seminár učiteľov lyžovania ÚTV UNIZA
Miesto konania: Saalbach/Hinterglem (AUT)
Odborní garanti: PaedDr. Róbert Janikovský, učiteľ lyžovania 3. stupňa
Kontakt: +421 905 383 442 /   ÚTV UNIZA, Univerzitná 8215/,1 Žilina, 010 26
E-mail: janikovsky@uniza.sk
Stručný popis: Seminár je určený pre učiteľov lyžovania s cieľom oboznámiť účastníkov s novými trendmi uplatňovanými pri výcviku lyžiarov. Seminár pozostáva z teoretickej časti (4 hodiny teórie) a praktických workshopov, na ktorých sa precvičujú nové prvky v metodike lyžovania.Seminár je určený pre učiteľov lyžovania s cieľom oboznámiť účastníkov s novými trendmi uplatňovanými pri výcviku lyžiarov. Seminár pozostáva z teoretickej časti (4 hodiny teórie) a praktických workshopov, na ktorých sa precvičujú nové prvky v metodike lyžovania.

23. medzinárodný seminár doktorandov SEMDOK 2018

Dátum konania: 24.1.2018 - 26.1.2018
Druh akcie:
Medzinárodný vedecký seminár doktorandov (IT, SRB, HU, SLO, CZ, SK)
Miesto konania: Učebno-výcvikové stredisko ŽU Žilina -  Zuberec, Učebno-výcvikové stredisko ŽU Žilina -  Zuberec, Brestová, Západné Tatry, Slovenská republika
Odborní garanti: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., prof. Ing. Eva Tillová, PhD.,  prof. Ing. Peter Palček, PhD., prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2607 /  Ing. Lenka Kuchariková, PhD., doc., Ing. František Nový, PhD., UNIZA, Strojnícka fakulta, Katedra materiálového inžinierstva
E-mail: lenka.kucharikova@fstroj.uniza.sk , frantisek.novy@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Prezentácia vedeckých výsledkov PhD. študentov z oblasti Strojárskych technológií a materiálov.

Február 2018

Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve

Dátum konania: 7.2.2018 - 9.2.2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Smrekovica, Ružomberok
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, Fakulta PEDAS Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: kld@fpedas.uniza.sk, blaskova@fpedas.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej činnosti a výmena skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva a transfer technológií a poznatkov.

Edukačné stratégie ako nástroj výučby anglického jazyka

Dátum konania: február 2018
Druh akcie:
Vedecká prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA
Odborní garanti: doc. Mgr. Krzysztof Polok, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6170 /  PaedDr. Rastislav Metruk, PhD.
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Vedecká prednáška z oblasti didaktiky anglického jazyka.

Riadenie cestného hospodárstva

Dátum konania: február 2018
Druh akcie:
Seminár
Miesto konania: Žilinská univerzita V Žiline
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., SvF, KTMS
Kontakt: +421 41 513 5850 /  prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., SvF, KTMS
E-mail: jan.mikolaj@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Seminár zameraný na témy: Správa a riadenie cestného hospodárstva, Diagnostika cestnej siete, Degradačné modely, Životný cyklus vozoviek, Optimalizácia vykonávania opráv a rekonštrukcie, systém hospodárenia s cestnou sieťou, Integrovaný systém ekonomického hodnotenia cestného hospodárstva.

Marec 2018

Na pomedzí tradičnej a modernej lingvistiky

Dátum konania: marec 2018
Druh akcie: Vedecká prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA
Odborní garanti: PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6170 / PaedDr. Rastislav Metruk, PhD., KAJ FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Vedecká prednáška z oblasti anglickej filológie

Novinky v tvorbe digitálneho modelu reliéfu

Dátum konania: marec 2018
Druh akcie:
Výberová prednáška
Miesto konania: Žilina, SvF, UNIZA, miestnosť AE102
Odborní garanti: doc. Ing. Jana Ižvoltová, Dr., SvF, KGd
Kontakt: +421 41 513 5550 /  doc. Ing. Jana Ižvoltová, Dr., SvF, KGd
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Zameranie prednášky na prezentáciu nových softvérových možností tvorby a využitia digitálneho modelu reliéfu v geodetickej a stavebnej praxi. Cieľom prednášky je poukázať na nové postupy spracovania veľkého množstva dát a ich vizualizácie.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Helena Vráblová / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: helena.vrablova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.