Якість UNIZA

Якість вищої освіти є показником рівня та успішності університету

Якість вищої освіти є показником рівня та успішності університету. Якість вищої освіти в UNIZA регулюється внутрішньою системою забезпечення якості освіти (далі ВСЯО), що була створена відповідно до вимог поправки (Закон № 455/2012 Зб. з.) до Закону № 131/2002 Зб. з. про університети та про внесення змін до деяких законів (Закон про вищу освіту), дотримуючись галузей, визначених ESG (Норми та директиви щодо забезпечення якості вищої освіти в європейському просторі). ВСЯО базується на довгостроковому плані UNIZA на 2014-2020 роки, і під час її створення були використані результати та досвід використання систем управління якістю (ISO 9001; модель CAF) в UNIZA та на факультетах, а також результати проєктів у сфері якості, що були реалізовані в UNIZA (IBAR, DEQUA). Система була запроваджена в UNIZA у 2013 році, а через рік впроваджена на всіх його факультетах та у загальноуніверситетських підрозділах.

Основним документом UNIZA стосовно якості є «Політика якості UNIZA», сформульована та затверджена керівництвом університету. Цей документ визначає головні завдання щодо забезпечення якості. Вони зосереджені на найважливіших сферах діяльності університету та сферах, встановлених законодавством. З метою вирішення завдань якості були розроблені вимірні показники, значення яких визначаються за допомогою опитувань у внутрішньому та зовнішньому середовищі університету.

ВСЯО поширюється на сферу освіти та сферу поєднання науки і досліджень з освітою. Водночас вона враховує унікальність академічного середовища та сприяє якості налагоджених процесів управління.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.