Мета, місія та бачення UNIZA

Головною стратегічною метою Жилінського університету в Жиліні є його становлення як сучасної освітньої й науково-дослідної установи та подальший розвиток, заснований на традиціях і творчому сприйнятті наукової, освітньої, культурної та гуманізуючої місії, з високим престижем і провідним місцем серед словацьких університетів та в ширшому європейському просторі, зі здатністю заздалегідь і адекватно реагувати на швидко мінливе реальне середовище, користуючись своїм інноваційним потенціалом у розвитку регіону, Словаччини та Європейського Союзу. Природньо, що університет прагне забезпечити, щоб освіта ґрунтувалася на передачі інформації з передових досліджень і щоб навчання здійснювалося в середовищі, орієнтованому на науково-дослідну діяльність. Метою такого підходу є надати можливість студентам зрозуміти характер, значення та суть науково-дослідної діяльності в університеті, що, у свою чергу, допоможе їм приєднатися до проведення досліджень та стати частиною дослідницької спільноти. Місія університету – розвиток освіченості на основі науково-дослідної та мистецької діяльності в дусі національних і демократичних традицій, розвиток гармонійної особистості, знань, мудрості, добра та творчих здібностей людини, а також сприяння розвитку освіти, науки та культури для добробуту всього суспільства. Університет повинен своєю діяльністю сприяти розвитку освіченості як частини культури та підвищувати науковий, технічний, господарський та мистецький рівень суспільства. У цій діяльності він наслідує загальносвітовий розвиток науки, техніки, мистецтва та культури. Баченням університету є використання та підвищення цінності освітнього та наукового потенціалу на найвищому європейському рівні, всебічний розвиток міжнародної співпраці з освітніми та дослідними організаціями та постійне поглиблення зв’язку з практикою в суспільстві.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.