Профіль UNIZA

Жилінський університет в Жиліні (UNIZA) вже шістдесят п’ять років є одним із провідних навчальних та науково-дослідних установ Словаччини. Зі своїми багатими традиціями він займає вагоме місце серед словацьких університетів не лише за кількістю студентів, пропозицією цікавих та якісних навчальних програм, але насамперед завдяки вагомій науково-дослідній і закордонній діяльності. Нинішній університет орієнтований вже не лише на транспорт і сполучення. Це комплексний університет, зосереджений в унікальному за словацькими мірками університетському містечку на Велькому Діелі. До його складу входять сім факультетів (економіки транспорту та сполучень, будівництва, машинобудування, електротехніки, управління та інформатики, техніки безпеки, гуманітарних наук). До складу університету входять також такі структурні підрозділи: Науково-дослідний інститут високогірної біології, Інститут фізичного виховання, Інститут експертних досліджень та освіти, Центр інформаційних та комунікаційних технологій, Інститут безперервної освіти, CETRA – Інститут транспорту, Інститут конкурентоспроможності та інновацій, а також Центр авіаційної підготовки та навчання. Наразі Жилінський університет налічує 7 факультетів, на яких навчаються майже 8000 студентів, має 129 акредитовані навчальні програми за всіма формами та ступенями вищої освіти. За період свого існування університет став альма-матер для майже 80 000 випускників, добре підготовлених фахівців зі спеціальностей переважно в галузі транспорту та техніки, а також менеджменту, маркетингу, гуманітарних наук. Випускники університету є затребуваними спеціалістами, якість підготовки яких неодноразово підтверджена роботодавцями, що тривалий час проявляють велику зацікавленість до співпраці з Жилінським університетом стосовно подальшого працевлаштування його випускників.

За професійним профілем є винятковим у Словаччині. Профіль формують такі галузі: транспорт (автомобільний, залізничний, водний, повітряний), транспортні й поштові послуги, транспортні маршрути, будівництво транспорту та наземних споруд, електротехніка, телекомунікації, інформатика, інформаційно-комунікаційні технології, менеджмент і маркетинг, машинобудування, матеріали і технології, робототехніка, конструювання машин та обладнання, енергетика, будівництво, кризовий і безпековий менеджмент, цивільна безпека, протипожежний захист, судова інженерія, прикладна математика, викладання загальноосвітніх предметів, бібліотечно-інформаційна наука, високогірна біологія.

У сфері науки та досліджень Жилінський університет бере участь у майже 200 вітчизняних і 65 закордонних наукових проєктів та щорічно організовує приблизно 60 наукових і професійних заходів. Результати науково-дослідної роботи університету мають значний вплив не лише на освітній процес, а й на розвиток міжнародного співробітництва та практичну діяльність.

Високого рівня конкурентоспроможності було досягнуто поступовим комплектуванням університету та його лабораторій першокласним сучасним обладнанням; завдяки проєктам було створено 13 науково-дослідних центрів та два структурних підрозділи для проведення досліджень – Університетський науковий парк та Науково-дослідний центр. У обох установах були створені умови для інкубаторів нових фірм та підтримки регіону. Незважаючи на короткий час їх існування, з’явилися широкі перспективи активної підтримки досліджень та інновацій на національному та міжнародному рівні, установи беруть активну участь у проєктній та видавничій діяльності.

Співпраця із закордонними закладами вищої освіти та установами має вирішальне значення для нашого університету. Жилінський університет уклав білатеральні договори з понад 50 країнами світу не лише Європи, але й Америки (США, Мексика, Бразилія, Аргентина, Куба), Азії (Корея, Японія, Китай, Тайвань) та Африки (ПАР). У сфері загальноуніверситетської білатеральної співпраці університет прогресує у своєму розвитку серед університетів, закладів вищої освіти й установ з науково-дослідної та педагогічної діяльності. В історії програми ERASMUS Жилінський університет належить до найактивніших університетів Словаччини зі студентської мобільності; є найуспішнішим словацьким університетом за кількістю проведених лекцій викладачів у закордонних університетах. Через своїх представників Жилінський університет бере участь у співпраці в рамках міжнародних організацій, членом яких він є (Magna Charter Universitatum, EUA, IGIP, ECTRI, FEHRL).

Жилінський університет в Жиліні має амбіції до подальшого динамічного зростання, надання якісної вищої освіти, підготовки затребуваних у різних галузях випускників, розвитку міжнародної співпраці у сфері освіти та науки. Однак його першочерговим прагненням є надати молодому поколінню можливість пізнавати нове, розширювати горизонти світогляду, вчитися співпрацювати, розвивати мистецтво комунікації та взаємоповагу.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.