Oznámenie výsledku výberového konania FPEDAS KKMHI 21.5.2018.

Pracovisko: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Dokument vo formáte (*.pdf)

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.