Výberové konanie - 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent na Katedru multimédií a informačno-komunikačných technológií EF

Pracovisko: Elektrotechnická fakulta
Dokument vo formáte (*.pdf)

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.