Oznámenie výsledkov z výberového konania konaného dňa 24.1.2017

Pracovisko: Fakulta riadenia a informatiky
Dokument vo formáte (*.pdf)
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.