Bezplatný kurz : E-biznis a e-marketing v cezhraničnej praxi

Dovoľujeme si Vás poinformovať o bezplatnom kurze s názvom „E-biznis a e-marketing v cezhraničnej praxi“, ktorý usporadúva Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY v rámci mikroprojektu s finančnou podporou z Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Kurz je adresovaný poľským a slovenským účastníkom (maximálne 50 osôb). K účasti pozývame najmä študentov, ktorí po absolvovaní kurzu získajú nové zručnosti, prehĺbia svoje poznatky a budú vďaka tomu konkurencieschopnejší na trhu práce alebo sa rozhodnú založiť vlastnú živnosť, v ktorej budú využívať internetové nástroje a poľsko-slovenské kontakty.

Kurz bude vedený v poľskom a slovenskom jazyku prostredníctvom našej e-learningowej platformy  a jedinou podmienkou účasti je prístup k internetu.

Registrácia je on-line 

Viac informácií o kurze

 

Teším sa na spoluprácu,

 

Agnieszka Pyzowska
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY
34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2, Pol’sko
+48 607 485 222
www.euwt-tatry.eu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu