Goethe – Zertifikat B2 na UNIZA

Najbližšia skúška Goethe-zertifikat B2 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline uskutoční 4. 12. 2017 - písomná časť a 5. 12. 2017 – ústna časť. V prípade záujmu o uvedenú skúšku máte možnosť sa prihlásiť do 25. 10. 2017. Prihlášku a ďalšie informácie ohľadom prihlasovania nájdete na našej webovej stránke TU.

S pozdravom a prianím pekného dňa

Ing. Denisa Buková Čapčíková
administrátor autorizovaného Cambridge English centra

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu