Dovoľte, aby sme Vás informovali, že v rámci ‘ERAdiate Lecture series‘ organizujeme stretnutie so zástupcami Hosei univerzity v Japonsku. Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok, 17. mája o 15:00, v zasadačke ERAdiate na UVP, budova B, 4. poschodie.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu