Pozvánka – Seminár k výzve Twinning v programe Horizont 2020

Výzva Twinning v programe Horizont 2020 je zameraná na podporu partnerstva univerzít a výskumných inštitúcií (z hľadiska výskumu) menej rozvinutých krajín EÚ s významnými výskumnými a vzdelávacími inštitúciami v EÚ, čiže aj na našu univerzitu a jej jednotlivé pracoviská.

Cieľom aktivity je výrazne posilniť vymedzenú oblasť výskumu na univerzite tým, že sa spojí s najmenej dvoma medzinárodne uznávanými inštitúciami so sídlom v rôznych členských štátoch EÚ alebo pridružených krajín.

Očakávaným dopadom je najmä zvýšenie výskumnej excelentnosti v zvolenej oblasti výskumu, zvýšenie prestíže a atraktívnosti univerzity, ktorá podáva návrh a stáva sa koordinátorom projektu.

Pridelené prostriedky do výšky 800 000 EUR majú slúžiť na zlepšenie príležitostí pre spoluprácu, zvýšiť schopnosť úspešne sa uchádzať o výskumné granty na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni, podporu spoločných seminárov a konferencií, výmenné pobyty pracovníkov, organizáciu letných škôl a podobne.

Aj keď je termín na ukončenie podávania návrhov v rámci tejto výzvy blízky, už 15. 11. 2018, vynaložená práca nemusí byť zbytočná, pretože jej výsledky bude určite možné využiť v prípadných nasledujúcich výzvach európskych programov. Univerzita môže podať aj viacej návrhov projektov, napr. v rámci prvej výzvy Twinning inštitúcia v Brne získala granty na tri projekty.

V tejto výzve sa očakáva financovanie 38 vybraných projektov.

O tom, aké výhody, ako na to, čo z toho a prečo, by sme vám radi prezentovali na krátkom seminári, ktorý sme pre Vás pripravili

a na ktorý vás týmto srdečne pozývame. Seminár sa bude konať v utorok 23. 10. 2018 o 9:00 – 11:00 v budove AS, miestnosť 123.

Pozvánka

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
CETRA - Ústav dopravy

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu