Vyhodnotenie regionálnej súťaže "Mladý Európan"

Dňa 18. apríla 2018 sa po prvýkrát uskutočnila regionálna súťaž „Mladý Európan“ v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline, kde od začiatku tohto roka pôsobí Informačné centrum Europe Direct Žilina. Zastúpenie Európskej komisie SR a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú každoročne túto celoslovenskú súťaž „Mladý Európan“, ktorej poslaním je zvýšiť všeobecné povedomie a vedomosti o Európskej únii medzi mladými študentami.

Do súťaže sa zapojilo 11 trojčlenných tímov študentov z gymnázií a stredných odborných škôl z nášho regiónu, aby si medzi sebou zmerali vedomosti o Európskej únii – o jej histórii, geografii, inštitúciách, osobnostiach a pamätihodnostiach. Súťaž prebiehala v príjemnej a priateľskej atmosfére v študovni univerzitnej knižnice.

Priebeh celej súťaže pozostával z troch kôl. Prvé kolo bol vedomostný test 50 otázok o EÚ, druhé kolo bola jazyková krížovka. Do tretieho – finálneho kola postúpili tri najúspešnejšie družstvá, ktoré medzi sebou súťažili v správnom zodpovedaní na otázky, doplnené obrázkami. Do finále postúpili študenti z Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci, študenti Gymnázia bilingválneho v Žiline a študenti z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine. Víťazným tímom sa stali gymnazisti z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine, ktorí postupujú do národného kola súťaže „Mladý Európan“.

Víťazom srdečne blahoželáme.

Informačné centrum Europe Direct Žilina

19042018 Mlady Europan

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu