FIRST LEGO® League – 1. 12. 2017

1. 12. 2017 organizuje Fakulta riadenia a informaticky FIRST LEGO® League, najväčšiu robotickú súťaž pre žiakov základných a stredných škôl vo veku od 10 do 16 rokov.

Zúčastňujú sa jej desiatky tisíc detí na celom svete. Najlepšie tímy postupujú do ďalších semifinálových a finálových turnajov, prípadne až na celosvetový festival. Každý rok sú zadané nové úlohy a deti sa vo svojich triedach/kluboch pripravujú v tímoch – postavia a naprogramujú roboty a trénujú na súťaž. Počas súťaže roboty plnia na ihrisku rôzne úlohy, za ktoré zbierajú body. Pravidlá súťaže stanovujú, že roboty musia byť postavené výlučne zo stavebníc LEGO® s použitím iba základných senzorov a naprogramované štandardným softvérom navrhnutým pre deti. Okrem súťažného turnaja na ihrisku tímy vždy riešia aj tzv. výskumnú úlohu vo svojom okolí/prostredí, ktorú konzultujú s odborníkmi z praxe a prezentujú porote rozhodcov na turnaji. Všetky tieto aktivity vedú mladých ľudí ku vzdelávaniu hrou a vlastnou skúsenosťou.

Tento rok je stanovená úloha s názvom: Hydro Dynamics – voda a všetko s ňou spojené.

Video z minulého roka

Príďte povzbudiť súťažiace tímy, ste srdečne vítaní!

Fakulta riadenia a informatiky

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu