Medzinárodná konferencia o leteckej doprave 2021 / International Conference on Air Transport – INAIR 2021

Category
FPEDAS
Date
2021-11-03 08:00 - 2021-11-04 20:00

Dátum konania: 03. - 04. 11. 2021
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Malta (MT)
Odborní garanti: prof. Ing. Anna Tomová, CSc., KLD FPEDAS UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, KLD FPEDAS UNIZA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web stránka podujatia: https://www.inair.uniza.sk/
Stručný popis: INAIR 2021 predstavuje fórum, na ktorom sa stretávajú zástupcovia leteckého priemyslu a akademická obec, aby si vymieňali svoje skúsenosti, zdieľali poznatky a hľadali riešenia na aktuálne výzvy v leteckej doprave. Interakcia medzi výskumnými pracovníkmi a zástupcami priemyslu je významná pri hľadaní inovatívnych riešení pre budúcnosť leteckej dopravy.

INAIR 2021 represents a forum in which industry and academia meet to exchange their ideas, to share best practices and to set up common challenges. The interaction between researchers and industry representatives is significant in order to come up with innovative solutions for the challenges of the future in air transport.

 
 

All Dates

  • From 2021-11-03 08:00 to 2021-11-04 20:00

Powered by iCagenda

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu