ADEPT 2021

Category
FEIT
Date
2021-06-14 08:00 - 2021-06-17 20:00

Dátum konania: 14. - 17. 06. 2021
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Nový Smokovec, Vysoké Tatry (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD., KF FEIT UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 2335 / Ing. Daniel Jandura, PhD., KF FEIT UNIZA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web stránka podujatia: http://adept.fyzika.uniza.sk 
Stručný popis: 8. medzinárodná konferencia o pokrokoch v elektronických a fotonických technológiách - ADEPT 2020 je zameraná na najnovšie výsledky výskumu a vývoja v oblasti nových materiálov, štruktúr, zariadení a systémov pre mikro / nanoelektroniku, senzorov a fotonických aplikácií. Jej cieľom je spojiť popredných odborníkov s mladou generáciou výskumníkov z univerzít, ako aj inštitútov zaujímajúcich sa o progres v oblasti moderných technológií.

The 8th international conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies - ADEPT 2020 is focused on the latest results of research and development in the area of novel materials, structures, devices and systems for micro/nanoelectronics, sensors and photonics solutions. Its goal is to bring together leading experts with a young generation of researchers from universities, as well as institutes interested in the progress of advanced technologies.

 
 

All Dates

  • From 2021-06-14 08:00 to 2021-06-17 20:00

Powered by iCagenda

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu