Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky z aplikovanej matematiky, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics on Applied Mathematics, Probability and Ma

Category
FPEDAS
Date
2019-10-21 08:00

Dátum konania: 7., 14., 21.10.2019
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: AA 109 knižnica KKMAHI UNIZA (SR)
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI, FPEDAS
Kontakt: +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web stránka podujatia: https://kmat.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti riešenia diferenciálnych rovníc, testovania štatistických hypotéz a regresnej analýzy.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly from the area of differential equations, statistical hypothesis testing and regression analysis.

 
 

All Dates

  • 2019-10-21 08:00

Powered by iCagenda

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu