Tímový záchranár 2017 opäť zmeral sily a vedomosti študentov

V stredu 12. apríla 2017 zorganizovala Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Strednou školou požiarnej ochrany MV SR v Žiline 8.ročník športovo-vedomostnej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl. Podujatia sa zúčastnilo 78 súťažiacich z 3 vysokých a 6 stredných škôl z celého Slovenska.

„Teoretická časť súťaže bola zameraná na vedomosti z oblasti ochrany pred požiarmi. Športovú časť tvorilo 9 disciplín: roztiahnutie hadíc „B“ prúdov, záchrana zraneného – vytiahnutie z vraku a prenesenie, prekonanie bariéry, vytvorenie útočného vedenia, vytiahnutie závažia na druhé poschodie, stáčanie hadíc, údery ťažkým kladivom v hammerboxe, premiestnenie pneumatiky, potiahnutie vraku,“ priblížil 
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD. z Katedry požiarneho inžinierstva Žilinskej univerzity.

Na začiatku súťaže vystúpil prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR PhDr. Ladislav Pethö, ktorý privítal všetkých účastníkov, ocenil význam súťaže a poprial súťažiacim veľa úspechov pri zdolávaní jednotlivých disciplín. Na záver súťaže sa prihovoril k súťažiacim prezident Hasičského a záchranného zboru MV SR gen. JUDr. Alexander Nejedlý, ktorý vyzdvihol snahu všetkých súťažiacich a organizátorov prispieť v oblasti záchranárskej činnosti a v príprave mladých ľudí pomáhať osobám v núdzi. Víťazmi súťaže boli všetci zúčastnení, ktorí museli prekonávať rôzne nástrahy jednotlivých disciplín. Podujatie podporili vecnými cenami a finančnou podporou VÚC Žilinského kraja, Mesto Žilina a Žilinská univerzita v Žiline.

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Ing. Martina Takáčová

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu