Stredoškoláci v úlohe svetových časticových fyzikov

Žilinská univerzita sa 30. marca 2017 stala opäť po roku centrom výskumu časticovej fyziky. 13. ročník obľúbeného podujatia Masterclasses prilákal na univerzitu 116 študentov z 10-tich gymnázií Žilinského kraja. Počas nabitého dňa sa mladí nadšenci fyziky venovali aj analýze dát z medzinárodného centra európskeho jadrového výskumu CERN.

Celodenný program odštartovala prednáška Mikuláša Gintnera z Katedry fyziky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity na tému Podivný mikrosvet. Matej Melo, doktorand z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, z vlastnej skúsenosti priblížil problematiku urýchľovačov a detektorov častíc. Prednášku na tému Fotonika prezentoval Dušan Pudiš, vedúci Katedry fyziky a oddelenia optiky a fotoniky.

Po teoretickom úvode nasledovala praktická časť, v ktorej sa už študenti stretli s reálnymi dátami z medzinárodného centra európskeho jadrového výskumu CERN v Ženeve. Ich úlohou bolo identifikovať častice, ktoré vznikli v procesoch kolízií protibežných zväzkov urýchlených častíc a antičastíc. Aby sa simulovalo skutočné pracovné vedecké prostredie, podujatie Masterclasses končilo videokonferenciou, počas ktorej sa študenti zo Žiliny spojili s rovesníkmi z ďalších krajín a spolu s dvoma moderátormi z CERNu si porovnali výsledky svojho skúmania.

Úspešný priebeh 13. ročníka Masterclasses zhodnotil Ivan Melo, časticový fyzik z Katedry fyziky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity a hlavný koordinátor podujatia na Slovensku: “Akcia ukázala, že naši študenti dokázali vyhodnotiť experimentálne dáta z Veľkého hadronového urýchľovača v CERNe na rovnakej úrovni ako ich rovesníci na univerzitách v Londýne, Zaragoze, Štrasburgu a Poznani a rovnako aktívne sa zapájali do diskusie s moderátormi v CERNe. Preukázali veľký záujem o modernú fyziku. Prvýkrát sa nám podarilo zaradiť diskusiu s prednášajúcimi v rámci dopoludňajšieho programu a bolo to výborné oživenie. Dojmy máme len tie najlepšie. Sme plnohodnotnou súčasťou významného medzinárodného projektu“.

Masterclasses pozitívne zhodnotili aj študenti: “Bolo to super, prednášky sa nám veľmi páčili. Hoci som tu už štvrtýkrát, nikdy to nie je to isté,“ povedala účastníčka Katka z gymnázia z Nového Mesta nad Váhom. Doplnila ju Ráchel: “Ja som tu tretíkrát a určite mi to veľa dalo”.

Nosnou myšlienkou programu je nechať študentov pracovať tak, ako to robia skutoční vedci. “Študenti získajú obraz o modernom fyzikálnom výskume prácou priamo s časticovými fyzikmi na skutočných dátach z LHC,” povedal Michael Kobel, profesor fyziky z Technickej univerzity v Drážďanoch a vedúci programu. Masterclasses v tomto roku prebiehajú od 1. marca do 11. apríla 2017 v 52 krajinách.

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Ing. Katarína Géčová

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu