Stredoškoláci sa ponoria do časticovej fyziky

V najbližších týždňoch stredoškoláci na celom svete navštívia blízke univerzity, aby si v celodennom programe vyskúšali prácu na prednej línii základného výskumu. Medzinárodné Masterclasses dajú žiakom príležitosť stať sa na jeden deň časticovými fyzikmi. Počas Masterclasses účastníci pracujú s dátami z experimentov na urýchľovači LHC v CERNe pod vedením fyzikov. Masterclasses v tomto roku prebiehajú od 1. marca do 11. apríla v 52 krajinách.

Objav Higgsovho bozónu na LHC v lete 2012 viedol k veľkej mediálnej odozve a veľkému záujmu verejnosti. Medzinárodné Masterclasses ponúkajú stredoškolákom šancu preskúmať časticovú fyziku pri práci so skutočnými dátami z experimentov na LHC. Nosnou myšlienkou programu je nechať študentov pracovať tak ako to robia skutoční vedci. “Študenti získajú obraz o modernom fyzikálnom výskume prácou priamo s časticovými fyzikmi na skutočných dátach z LHC,” povedal Michael Kobel, profesor fyziky z Technickej univerzity v Drážďanoch a vedúci programu.

Štyri experimenty - ATLAS, CMS, ALICE a LHCb – sprístupnili svoje dáta pre vzdelávacie účely. “Študenti v priebehu dňa porozumejú, kedy môžeme vyhlásiť vedecký objav,” zdôraznil Kobel.

Vedci z 210 univerzít v 52 krajinách budú hostiť Masterclasses na svojich domácich inštitúciách. Celosvetová účasť odráža medzinárodnú spoluprácu v časticovej fyzike. Aby sa simulovalo skutočné pracovné vedecké prostredie, každý deň Masterclasses končí video-konferenciou, počas ktorej sa skupiny študentov z rôznych krajín spájajú s dvoma moderátormi v CERNe alebo vo Fermilabe (Batavia, Illinois, USA) aby skombinovali a prediskutovali svoje výsledky. Majú tiež príležitosť otestovať moderátorov svojimi otázkami.

Žilinská univerzita sa zúčastňuje Masterclasses 30. marca. Katedra fyziky Elektrotechnickej fakulty pozvala na podujatie 120 študentov Žilinského kraja. Ivan Melo, časticový fyzik z Katedry fyziky EF sa teší na Masterclasses: “Študenti milujú toto podujatie. Ich nadšenie pre špičkovú vedu nám dodáva krídla. Je to výnimočný deň pre všetkých.” Žilinská univerzita koordinuje Masterclasses na siedmich slovenských univerzitách.

Medzinárodné Masterclasses sú vedené Technickou univerzitou v Drážďanoch a QuarkNetom v úzkej spolupráci s International Particle Physics Outreach Group (IPPOG). Cieľom IPPOGu je sprístupniť časticovú fyziku verejnosti.

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Ing. Katarína Géčová

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu