Žilinská univerzita smeruje k špičkovému aplikovanému výskumu

Žilinská univerzita podpísala po rokovaniach v Pekingu s čínskou spoločnosťou Huawei memorandum o spolupráci. Tá prinesie nielen moderné technológie pri výučbe, štipendiá a pobyty pre najlepších študentov ale aj spoluprácu v oblasti špičkového aplikovaného výskumu.

Memorandum o spolupráci bolo podpísané počas návštevy predsedu NR SR Petra Pellegriniho v Pekingu. Podľa rektorky Žilinskej univerzity v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. „je podpísanie memoranda výsledkom dlhodobej práce celej univerzity, ktorá prostredníctvom výskumnej infraštruktúry a tém aplikovaného výskumu definovaných v Univerzitnom vedeckom parku umožnila ponúknuť potenciál aj špičkovým zahraničným partnerom, akým je práve spoločnosť Huawei“.

„Ďalším cieľom kooperácie so spoločnosťou Huawei je príprava spoločných projektov výskumu a vytvorenie technologického centra. Univerzitný vedecký park je pripravený začať realizovať spoločné projekty aplikovaného výskumu so spoločnosťou Huawei nielen v oblasti sietí novej generácie, ale aj v iných oblastiach.“ povedal riaditeľ UVP ŽU Michal Zábovský. Zároveň vyzdvihol spoluprácu so Slovensko-Čínskou obchodnou komorou, ktorá sa ukázala ako zásadná pre úspech rokovaní so spoločnosťou Huawei.

Rektorka Žilinskej univerzity v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. dodala, že memorandum je prvým krokom k úspešnej spolupráci medzi Žilinskou univerzitou a spoločnosťou Huawei. Verí, že sa bude vyvíjať pozitívne a prerastie do dlhodobej spolupráce v oblasti výskumu a technologického vývoja.

Mgr. Samia Ait Zaoucheová

Univerzitný vedecký park

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu