Slávnostné promócie Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline

Slávnostnou promóciou dňa 9. júna 2015 ukončili svoje štúdium absolventi Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline. Osvedčenia o absolvovaní vzdelávania im odovzdal prorektor pre vzdelávanie Žilinskej univerzity v Žiline doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD.

Promócie sa zúčastnilo 128 absolventov, ktorí úspešne zavŕšili záujmové vzdelávanie na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline. Poslednýkrát sa tak v akademickom roku 2014/2015 stretli spolužiaci v študijných programoch: Pamiatky UNESCO, Dejiny európskej civilizácie a kultúry, Právo v spoločnosti, Záhradníctvo, Pokročilá práca s počítačom a Zdravý životný štýl.

Ako sa vyjadrila pani Mária Antalová, absolventka študijného programu Pamiatky UNESCO: „Počas štúdia sa v niektorých z nás prebudila túžba učiť sa, byť vytrvalí, zvedaví a chtiví po podrobných znalostiach študovaného programu. Hľadali sme v literatúre a na internete ešte viac, než sme počuli v škole. Tešili sme sa na každú prednášku na akademickej pôde, na stretnutia s fundovanými a obetavými lektormi, ktorí mali čas na nás i na odpovede na naše otázky, a brali nás ako študentov vážne. Ich trpezlivosť nám pomáhala. Zanechali v nás, tak ako to už pri pedagógoch býva, i kúsok zo seba.“

Univerzita tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline každoročne ponúka záujemcom od 45 rokov veku široké spektrum študijných programov a modulov. Starší učiaci sa majú možnosť počas jedného, dvoch alebo troch rokov v rámci prednášok a praktických cvičení stretnúť odborníkov z rôznych oblastí spoločnosti pôsobiacich nielen na akademickej pôde, ale aj v praxi. Na štúdium v nasledujúcom akademickom roku 2015/2016 sa do prvého ročníka prihlásilo už 233 študentov. Stále zaujímavým je pre nich štúdium z oblasti práva, finančnej gramotnosti, práce s počítačom alebo digitálnych multimédií. Štúdium nie je náročné. Vyžaduje však od jednotlivca odhodlanie žiť aktívne, zaujímať sa o dianie okolo seba a mať chuť objavovať a získavať nové poznatky a vedomosti. Úsilím Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline je tieto snahy svojich študentov podporovať.

 

Ing. Zuzana Šimková

koordinátorka Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu