Najvyšší výskyt mladých vedcov na 1 m² už onedlho v Žiline

TRANSCOM je názov výnimočnej konferencie, ktorá už po desiatykrát spojí mladých vedeckých pracovníkov zo Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU), ale aj z ďalších 24 univerzít a výskumných pracovísk. Konferencia je organizovaná pravidelne každý druhý rok od roku 1995. Aktuálny jubilejný 10. ročník sa pod záštitou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dučana Čaploviča uskutoční na pôde ŽU v dňoch 24. až 26. júna.

 

Inšpiratívne prostredie pre mladých vedeckých pracovníkov

Hlavným poslaním a zámerom konferencie je stretnutie absolventov vysokých škôl, doktorandov, absolventov doktorandského štúdia a ďalších mladých vedeckých pracovníkov z rôznych krajín a kreovanie prostredia na odovzdávanie a získanie skúseností prezentovaním výsledkov svojich vedeckých prác z rôznych oblastí. Počas troch dní vystúpi na konferencii so svojimi prezentáciami viac ako 360 mladých vedeckých pracovníkov z 12 krajín.

 

Výsledky výskumov sa budú prezentovať v 9 sekciách

Program konferencie je podľa zamerania prác rozdelený do 9 sekcií: Dopravná a spojová technika, Ekonomika a manažment, Informačno-komunikačné technológie, Elektroenergetika, Elektrotechnika a elektronika, materiálové inžinierstvo, Strojárske technológie, Stroje a zariadenia, Aplikovaná mechanika, Stavebné inžinierstvo, Prírodné vedy (aplikovaná matematika), Spoločenské vedy, Bezpečnostné inžinierstvo a Súdne inžinierstvo. Zo Žilinskej univerzity v Žiline bude na konferencii svoju prácu prezentovať 245 doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. „Za desať rokov svojej existencie sa TRANSCOM vyprofiloval na konferenciu s veľkým potenciálom. Je výbornou skúsenosťou pre mladých vedeckých pracovníkov a odrazom pre ich ďalšiu vedeckovýskumnú činnosť“ uvádza prof. Ing. Ján Čelko, CSc., prorektor pre vedu a výskum ŽU.

 

Konferenciu otvorí ocenený projekt

Prezentácie výskumných pracovníkov v anglickom jazyku sú vo všetkých sekciách prístupné študentom, či verejnosti. Slávnostné otvorenie konferencie sa uskutoční v pondelok 24. júna 2013 o 14.00 hod. Ako prvý prezentujúci sa predstaví Mgr. Ivan Cimrák, PhD. vedúci výskumnej skupiny cell-in-fluid, ktorá sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline už druhý rok zaoberá prácou na projekte „Mikrofluidický čip pre izoláciu rakovinových buniek zo vzorky krvi.“ Projekt nedávno, počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, získal ocenenie v súťaži Inovatívny čin roka 2012.

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie medzinárodných vzťahov a styku s verejnosťou

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu