Dodávateľ na výstavbu Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra ŽU je už známy

Projekt vybudovania Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU) dospel do ďalšej významnej fázy. Po zákonom stanovenom procese verejného obstarávania je možné podpísať zmluvu na vybudovanie dvoch budov Univerzitného vedeckého parku a inteligentnej budovy Výskumného centra ŽU.

 

K oficiálnemu podpisu zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra ŽU došlo na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave 21. mája 2013. Obidve pracoviská budú plniť významné úlohy spojené s transferom poznania a technológií z výskumných laboratórií univerzity do hospodárskej a spoločenskej praxe. Univerzitný vedecký park je organizačne rozdelený na 4 divízie so špecifickým zameraním na inteligentné dopravné systémy, inteligentné výrobné systémy, vývoj nových pokrokových materiálov a technológií a na informačné a komunikačné technológie. Hlavnými oblasťami výskumu Výskumného centra ŽU sú dopravná infraštruktúra, progresívne materiály a inteligentné budovy.

 

Do verejného obstarávania na dodávateľa pre výstavbu parku a centra sa prihlásilo spolu 9 firiem. Stavebná spoločnosť EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. splnila podmienky účasti a v elektronickej aukcii ponúkla najvýhodnejšiu cenu. EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika je člen francúzskej stavebnej skupiny EIFFAGE, európskeho lídra v oblasti stavebníctva, zodpovedného napríklad za výstavbu štadiónu Lille Métropole, či Millau Viaduct, zaveseného diaľničného mosta v južnom Francúzsku, najvyššieho na svete. Podpísanie zmlúv o spolupráci sa uskutoční na pôde ŽU dňa 29. mája 2014. Výstavba by mala začať približne do 2 týždňov od podpisu.  

 

„Vytvorenie modernej infraštruktúry pre podporu aplikovaného výskumu je významnou časťou projektu vybudovania Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline (UVP). Okrem laboratórnych a experimentálnych zariadení je prostredie, kde sa výskum vykonáva určitým spôsobom reprezentáciou výskumu a inštitúcie samotnej. Cieľom je podpora vlastných a získanie nových špičkových výskumníkov v špecifických oblastiach výskumu UVP. Osobne som presvedčený, že nové priestory vytvoria zázemie na svetovej úrovni a posunú ŽU smerom k špičkovým výskumným inštitúciám,“ uviedol This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. riaditeľ Univerzitného vedeckého parku ŽU.

 

„Budova Výskumného centra ŽU bude unikátnou budovou v rámci európskeho výskumného priestoru. Pôjde o výskumnú inteligentnú budovu v najvyšších energetických štandardoch so zameraním na vývoj a inovácie nových metód riadenia inteligentných budov, efektívneho využívania energie z bežných zdrojov ako aj obnoviteľných zdrojov. Výstavba budovy je súčasťou projektu vybudovania Výskumného centra ŽU s dosahom na jeho hlavnú myšlienku realizácie „výskumu pre ľudí“. Existencia inteligentnej výskumnej budovy vytvorí jedinečné pracovisko v rámci EÚ, ktoré rozšíri možnosti spolupráce ŽU na úrovni prenosu výsledkov výskumu a inovácií do technickej a spoločenskej praxe,“ konštatoval doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD. riaditeľ Výskumného centra ŽU.

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu