Priniesli slnko z leta do zimy a získali startup Oscara

V piatok 28. novembra sa v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave uskutočnilo finále súťaže Startup Awards. Prvé miesto a prestížne ocenenie Startup Awards 2014, označované aj ako startup Oscar, si v kategórii Science vybojovali Ing. Michal Gottwald a Ing. René Krivošík z Výskumného centra ŽU v Žiline.

 

Výskumníci zaujali porotu Zemným akumulátorom tepla, ktorý funguje ako energetická banka pre celý dom. Zariadenie šetrí peniaze aj životné prostredie. Inšpiráciou pre jeho vznik boli i takmer zabudnuté zemľanky a alternatívni stavitelia ťažkých akumulačných domov, na jeho realizáciu stačí hlina a čím je staršie, tým lepšie kúri.

Nová technológia umožňuje počas leta zhromaždiť veľkú časť solárnych ziskov a následne z nich pokryť 100 percent zimného vykurovania, čo pre bežné domácnosti znamená výraznú úsporu financií. Nadobúdacia cena akumulátora je podobná ako cena bežných systémov a výskumníci sľubujú až o 80 percent nižšie kumulované náklady po 30 rokoch užívania domu ako majú doteraz využívané konvenčné vykurovacie systémy. Zemnú akumuláciu sme upravili pre našu klímu tak, aby teplo nazhromaždené cez leto vystačilo na vykurovanie domu cez zimu i bez tepelných čerpadiel a umelých zásobníkov tepla. Inšpiruje nás snaha stále väčšieho počtu ľudí vystačiť si v dome s energiou, ktorá naň dopadne,“hovorí Ing. Michal Gottwald, ktorý spoločne s Ing. René Krivošíkom na zdokonaľovaní technológie pracuje už niekoľko rokov.

Jednoduché využitie v praxi, cena a praktický význam pre bežného človeka ilustruje filozofiu pracovníkov Výskumného centra ŽU v Žiline „realizovať výskum pre ľudí“. „Výsledok, ktorý dosiahli nie je len tvrdou vedou - základným výskumom. Aplikovaním inovatívneho prístupu bol dosiahnutý potrebný efekt pre konkrétne použitie v praxi. Úspech našich zamestnancov nám ukázal správnosť rozhodnutia vytvoriť podmienky pre úzku spoluprácu ľudí z akademického prostredia a ľudí z priemyselnej praxe. Páni Gottwald a Krivošík k nám prišli z prostredia praxe a my sme sa im snažili vytvoriť prostredie pre rozvoj ich nápadov vyplývajúcich z problémov, s ktorými sa každodenne stretávali,“ uviedol na margo úspechu riaditeľ Výskumného centra ŽU v Žiline doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Cieľom vedcov je postupne sprístupniť novú technológiu bežným domácnostiam. Zemný akumulátor tepla je zároveň jednou z podporných aktivít smerujúcich k vytvoreniu efektívnej a reálne fungujúcej koncepcie energeticky a potravinovo sebestačného mesta, tzv. Zero City. „Veľmi nás teší, že sa ukázalo, aká populárna téma sú úspory základných energetických nákladov na bývanie aplikovateľné v masovom meradle. Úspech nám umožní získať väčší prehľad a napojiť sa na celosvetové špičky. I keď sme žiadnym partnerom neboli nikdy odmietnutí, víťazstvo nám nepochybne uľahčí nadväzovanie ďalších partnerstiev,“ uzatvára Ing. Gottwald.

 

Slavka Pitoňáková

Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu