Priťahujeme mozgy vo výskume inteligentných dopravných systémov na Slovensko

Zatiaľ iba jedinému vedeckému tímu zo Slovenska sa podarilo uspieť v projekte Európskej komisie na vytvorenie akademického miesta Európskeho výskumného priestoru (European Research Area Chair). Víťazný slovenský projekt zameraný na rozvoj inteligentných systémov v doprave s názvom ERAdiate pripravil vedecký tím zo Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU). Získaný grant v hodnote 2 milióny eur je určený na vybudovanie špičkového pracoviska a zamestnanie svetového odborníka v oblasti, ktorej sa bude miestny tím pod jeho vedením venovať. Od 1. februára 2015 tak žilinský tím začal pracovať pod taktovkou Dr. Karla Ernsta Ambroscha, rakúskeho experta na inteligentné dopravné systémy, ktorého na prestížnu pozíciu European Research Area (ERA) Chair Holder vybrala odborná komisia zo štyroch prihlásených kandidátov.

 

ERAdiate – víťazný projekt zo Slovenska

Približne pred rokom prezentovala Európska komisia oficiálne výsledky hodnotenia návrhov projektov pilotnej výzvy 7. rámcového programu EÚ „ERA Chairs“. Cieľom výzvy bolo nájdenie špičkových pracovísk s vysokým potenciálom rozvoja v menej rozvinutých regiónoch EÚ a podpora ich ďalšieho rozvoja v definovaných oblastiach. Zo 111 podaných návrhov projektov bolo nakoniec v Európe podporených 11. Jeden z víťazných tímov pôsobí na Žilinskej univerzite. Svoj projekt nazvali „Pozdvihnutie dimenzie výskumu a inovácií v oblasti inteligentných dopravných systémov na Žilinskej univerzite“, (z anglického Enhancing Research and innovAtion dimension of University of Zilina in intelligent transport systems“). „Projekt sa zaoberá v súčasnosti veľmi vysoko aktuálnou témou podpory najrôznejších dopravných a prepravných systémov a procesov pomocou najmodernejších technológií, najmä informačných a komunikačných technológií“, približuje prof. Milan Dado, koordinátor projektu. Projektu na Žilinskej univerzite nepovedia inak ako „ERAdiate“ čo je pre projekt príznačný akronym a znamená vyžarovať, žiariť. Projekt je súčasťou aktivít Univerzitného vedeckého parku na ŽU. Tím žilinských vedcov pracujúcich na projekte vedie od februára tohto roku „ERA Chair Holder“ – rakúsky výskumník a manažér Dr. Karl Ernst Ambrosch. „Náš výskum v rámci projektu ERAdiate spolu s lokálnymi i medzinárodnými partnermi umožní rozvoj bezpečnej, udržateľnej a pohodlnej mobility. Okrem oblasti výskumu sa chceme tiež zamerať na aplikácie, ktoré sú potrebné a využiteľné ako u profesionálov v oblasti inteligentných dopravných systémov tak u širokej verejnosti. Medzinárodná spolupráca prispeje k zviditeľneniu žilinského regiónu, jeho výskumníckej komunity ako aj priemyselných partnerov z relevantných oblastí. Na základe týchto krokov by mal projekt prispieť k vytvoreniu nových pracovných miest, ekonomickému rastu a odbornosti“, zhrnul Dr. Karl Ernst Ambrosch jeho plány v rámci projektu.

 

 

Špičkové pracovisko s potenciálom pre región

„ERAdiate“ naplno využíva výskumný potenciál, ktorým disponuje Žilinská univerzita. Jeho cieľom je vybudovanie excelentného pracoviska s tímom výskumníkov v oblasti inteligentných dopravných systémov. Výsledky projektu by mali priniesť úžitok širokej verejnosti vo forme optimalizácie systémov v doprave smerom k inteligentnému mestu priateľskému pre život jeho obyvateľov s komplexnou, efektívnou, cenovo dostupnou a ekologickou dopravou. ERA Chair na ŽU znamená nielen vybudovanie atraktívneho miesta pre svetový výskum v oblasti dopravy, ale aj možnosť pritiahnutia vynikajúcich výskumných pracovníkov, posilnenie výskumných aktivít univerzity financovaných zo zdrojov EÚ, implementáciu kultúry Európskeho výskumného priestoru s dopadom na rozvoj, rast a zamestnanosť regiónu.

 

 

Viac informácií o projekte, aktivitách a očakávaných výsledkoch a prínosoch je dostupných na web stránke:

 

oficiálna web stránka projektu: http://www.erachair.uniza.sk/

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu