Európska noc výskumníkov na Slovensku / European Researchers' Night

Kategória:
UNIZA
Dátum:
2022-09-30 00:00

Druh akcie: festival
Miesto konania: Žilina (OC Mirage) (SR)
Web stránka podujatia: https://www.nocvyskumnikov.sk/
Stručný popis: Festival vedy - Európska noc výskumných pracovníkov je každoročne organizovanou udalosťou v celej Európe. ERN je najväčšia svojho druhu na Slovensku, ako aj v Európe a spája ľudí a výskumníkov v 300 mestách približne v 30 krajinách posledný piatok septembra. Aktuálny ročník sa uskutoční 30. septembra 2022 a môžete sa tešiť na 16. výročie vedeckého festivalu na Slovensku. Festival organizuje skúsené konzorcium: SOVVA (Slovenská organizácia pre výskum a vývoj), SAV (Slovenská akadémia vied) EurActiv.sk a CVTI (Slovenské národné centrum vedeckých a technických informácií).

The festival of science - European Researchers' Night is an annually organized event throughout Europe. The ERN is the largest of its kind in Slovakia as well as Europe, bringing together people and researchers in 300 cities in about 30 countries on the last Friday of September. This year´s edition will take place on 30 September 2022, and you can look forward to the 16th anniversary of the science festival in Slovakia. The festival is organized by an experienced consortium: SOVVA (the Slovak Organisation for Research and Development Activities), SAV (Slovak Academy of Sciences) EurActiv.sk and CVTI (Slovak National Centre of Scientific and Technical Information).

 
 

Všetky termíny:

  • 2022-09-30 00:00

Powered by iCagenda

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.