Horizonty železničnej dopravy 2022 Podpora výskumu v oblasti železničnej dopravy ako nástroj rozvoja jednotného železničného priestoru EÚ / Horizons of Railway Transport 2022 Support for rail research as a tool for developing the EU's single railway area

Kategória:
FPEDAS
Dátum:
2022-09-30 00:00 - 2022-10-01 00:00

Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: spoločenský vozeň v mimoriadnom vlaku Praha – Bratislava – Košice – Žilina (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Martin Kendra, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA / prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA / 
Kontakt:
 +421 41 513 3430 / prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web stránka podujatia: https://fpedas.uniza.sk/~horizonty/
Stručný popis: Cieľom dvanásteho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie je podpora inovatívnych teoretických i praktických poznatkov v dvoch oblastiach –prevádzkovo-technologických otázkach a tiež manažmentu a marketingu v aplikácii na podmienky železničnej dopravy. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenia jednotného, interoperabilného a harmonizovaného európskeho železničného priestoru EÚ, na ktorého vytváraní sa budú podieľať inovácie a spolupráca vo výskume. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenia vzdelávania v oblasti železničnej dopravy. Konferencia je plánovaná v rámci sprievodných podujatí k 70. výročiu vzniku Katedry železničnej dopravy.

The aim of the twelfth year of the international scientific conference is to support innovative theoretical and practical knowledge in two areas - operational and technological issues, as well as management and marketing in application to the conditions of railway transport. The thematic focus emphasizes the need to create a single, interoperable and harmonized European railway area in the EU, in which innovation and research cooperation will contribute. The thematic focus emphasizes the need to create education in the field of rail transport. The conference is planned as part of the events accompanying the 70th anniversary of the Department of Railway Transport.

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2022-09-30 00:00 do 2022-10-01 00:00

Powered by iCagenda

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.