Geosyntetika 2022 / Geosynthetics 2022

Kategória:
SvF
Dátum:
2022-09-22 00:00 - 2022-09-23 00:00

Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Marián Drusa, PhD., KGT SvF UNIZA / prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., KZSTH SvF UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 5764 / Ing. Filip Gago, PhD., KGT SvF UNIZA
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web stránka podujatia: https://www.geosyntetika.sk/
Stručný popis: 14. ročník konferencie zameranej na využitie geosyntetických materiálov v dopravnom staviteľstve a v environmentálnych stavbách sa uskutoční na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline. Konferencia nadväzuje na predošlé ročníky organizované v Žiline. Nad konferenciou, ktorú organizujú spoločne Katedra geotechniky SvF (KGt) a Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva (KŽSTH), prevezme záštitu dekan SvF ŽU v Žiline prof. Ing. Marián Drusa, PhD. Už tradične sa toto podujatie bude konať v spolupráci so slovenskou pobočkou Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS Slovakia) a ďalšími partnermi.
Na konferencii Geosyntetika 2021 vystúpia poprední odborníci z univerzít, výskumných ústavov, projekčných kancelárií, stavebných firiem, obchodných a poradenských spoločností a ostatných inštitúcií štátnej správy zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Prezentované budú poznatky z využívania geosyntetických výrobkov v dopravnom staviteľstve, najmä pri navrhovaní, výstavbe a rekonštrukcii dopravných a environmentálnych stavieb. Zároveň budú účastníci konferencie oboznámení s najnovšími poznatkami z oblasti legislatívy a normotvornej činnosti, výskumu a vývoja, vzdelávania a využívania nových technológií.

The 14th annual conference focused on the use of geosynthetic materials in transport and environmental structures will take place at the Faculty of Civil Engineering of the University of Žilina. The conference builds on previous issues organized in Žilina. The conference is organized together by the Department of Geotechnics and the Department of Railway Engineering and Track Management under the auspices of the Dean of the Faculty of Civil Engineering prof. Ing. Marian Drusa, PhD. in cooperation with the Slovak office of the International Geosynthetic Society (IGS Slovakia) and other partners.
Leading experts from universities, research institutions, design offices, construction companies, business and consulting companies and other state administration institutions from Slovakia, but also from abroad, will speak at the Geosynthetics 2021 conference. Knowledge of the use of geosynthetic products in transport structures, especially in the design, construction and reconstruction of transport and environmental structures, will be presented. At the same time, the conference participants will be provided by the latest knowledge of legislation, research and development, education and the use of the new technologies.

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2022-09-22 00:00 do 2022-09-23 00:00

Powered by iCagenda

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.