Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí / Crisis situations solution in specific environment

Kategória:
FBI
Dátum:
2022-05-18 00:00 - 2022-05-19 00:00

Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA / prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. / prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD. / prof. RNDr. Iveta Marková, PhD., UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 6731 / Mgr. Valéria Moricová, PhD., KKM FBI UNIZA / +421 41 513 6748 / doc. Ing. Katarína Buganová, PhD., KKM FBI UNIZA
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web stránka podujatia: https://www.fbi.uniza.sk/
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia nových trendov, postupov prevencie, skúseností dobrej praxe a aktuálnych poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z riešenia krízových javov vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch.

Goal of the conference is to present new trends, prevention procedures, good practice and current knowledge gained from scientific research activities and practical experience in dealing with crisis phenomena, both in public administration and business entities.

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2022-05-18 00:00 do 2022-05-19 00:00

Powered by iCagenda

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.