Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2020

Kategória:
FPEDAS
Dátum:
2020-10-13 08:00 - 2020-10-15 20:00

Dátum konania: 13. - 15. 10. 2020
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Rajecké Teplice (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Kontakt:
 Katedra ekonomiky Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
E-mail: 
Web stránka podujatia: https://fpedas.uniza.sk/~ke/en/conference
Stručný popis: Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti. Cieľom konferencie je spolupráca s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami pri prezentácii a transfere najnovších poznatkov v predmetnej oblasti.

The International Scientific Conference is thematically focused on the process of globalization and its impact on the economic, social and cultural life of human society. The aim of the conference is to cooperate with domestic and foreign educational and scientific research institutions in the presentation and transfer of the latest knowledge in the subject area.

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2020-10-13 08:00 do 2020-10-15 20:00

Powered by iCagenda

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.