Rozvoj Euroregiónu Beskydy XIII. / Development of Euroregion Beskydy XIII.

Kategória:
FPEDAS
Dátum:
2019-10-18 08:00

Miesto konania: miestnosť Vedeckej rady UNIZA v Žiline, Nová Menza, Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jana Štofková, PhD., profesorka na Katedry spojov, FPEDAS UNIZA
Kontakt: +421 41 513 3101 / +421 911 170 980 / prof. Ing. Jana Štofková, PhD., KS, FPEDAS, UNIZA
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web stránka podujatia: https://ks.uniza.sk/sk/ 
Stručný popis: Diagnostika sociálnoekonomických podmienok v regióne. Strategické riadenie regiónu zohľadňujúce rôzne aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Nové trendy v manažmente v sieťovom podnikaní vo vedomostnej ekonomike v období globalizácie. Inovatívne prístupy v rozvoji územných samospráv v podmienkach vedomostnej ekonomiky na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie. Indikátory kvality života a trvalo udržateľného rozvoja. Možnosti zvýšenia bezpečnosti občanov a ich majetku v regiónoch. Skúsenosti z použitia projektov EÚ v prihraničných regiónoch.

Diagnosis of socio - economic conditions in the region. Strategic management of the region taking into account various aspects of sustainable development. New trends in the management of the network entrepreneurship in a knowledge economics in the era of globalization. Innovative approaches in the development of territorial self-government in terms of knowledge-based economy in the background of globalization and economic recession. Indicators of quality of life and sustainable development. Options to increase the security of citizens and their property in the regions. The experience from using of EU projects in the border regions.

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-10-18 08:00

Powered by iCagenda

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.