Pozvánka na podujatie Tour de ERA na Žilinskej univerzite

Kategória:
UNIZA
Dátum:
2019-03-26 09:00 - 2019-03-27 16:00

Dovoľujeme si Vás pozvať na unikátne podujatie Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci projektu SK4ERA s názvom Tour de ERA. Jedná sa o mesačnú „Tour", 5 dvojdňových podujatí v 5 slovenských mestách - Žilina, Banská Bystrica, Košice, Nitra a Bratislava. CVTI SR si uvedomuje dôležitosť vycestovania aj za žiadateľmi mimo Bratislavy a ponúknuť im informácie o programoch Európskeho výskumného priestoru, pripomenúť im aktuálne výzvy a poskytnúť im svoju pomoc a rady pri písaní projektov.

Cieľom podujatí je poskytnúť Vám - potenciálnym žiadateľom nielen z výskumnej, resp. akademickej sféry, ale aj žiadateľom z verejného sektora, neziskového sektora, samosprávam a podnikateľom aktuálne informácie o programoch a prebiehajúcich výzvach v Európskom výskumnom priestore - ERA (preto venujeme časť podujatia aj programom ERASMUS+, COST, CREATIVE EUROPE, LIFE, CEF), chceme pomôcť žiadateľom zorientovať sa v programoch ERA so zreteľom na rámcový program Horizont 2020 a ponúknuť im pohľad do zákulisia cez úspešných riešiteľov a hodnotiteľov projektov.

Dôležitou súčasťou podujatia bude praktická časť – celodenný workshop, kde účastníci získajú praktické rady pre tvorbu projektových návrhov a s odborným školiteľom budú riešiť konkrétne problémy a nedostatky pri písaní projektov Horizont 2020. Témy podujatí v rámci programu Horizont 2020 sú prispôsobené dlhodobej tematickej profilácii každého z miest.

Žilina - Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

B. Bystrica - Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti, veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

Košice - Nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti

Nitra - Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti

Bratislava - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia, inovácie v malých a stredných podnikoch, opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Podujatie pozostáva z 2 dní (je možné sa registrovať na obidva tieto dni alebo len na 1 z nich):

Deň 1:

  • Doobedie: Prezentácia programov v rámci ERA - ERASMUS+, COST, CREATIVE EUROPE, LIFE, CEF (predstavenie programu, aktuálne výzvy, hostia, success stories)
  • Poobedie: Horizont 2020 a Horizon Europe – tematické semináre s aktuálnymi výzvami

Deň 2:

Účastníci tohto 2-dňového podujatia budú môcť nadobudnúť poznatky, ktoré by mali prispieť k ich lepšej orientácii sa v ERA, zistiť nedostatky pri písaní projektov H2020 a pomôcť im tak lepšie sa etablovať v Európskom výskumnom priestore.

Podrobný plán podujatí Tour de ERA je na webovej stránke CVTI SR.

STAŇTE SA ÚČASTNÍKMI UNIKÁTNEHO PODUJATIA TOUR DE ERA! Zaregistrujte sa tu!

Pozvánka

Program 26. 3. 2019

Program 27. 3. 2019

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2019-03-26 09:00 do 2019-03-27 16:00

Powered by iCagenda

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.