Zoznam platných úžitkových vzorov

Spôsob vytvorenia zosilneného optického a mechanického spoja optických vláknových slučkových rezonátorov zo siloxánových polymérnych vlákien

Číslo zápisu: 7583

Medzinárodné patentové triedenie: G02B6/44, C08J5/00, C08L83/04 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 27.9.2016

 

Zariadenie na premenu energie z obnoviteľných zdrojov energie na elektrickú energiu a teplo

Číslo udelenia: 7623

Medzinárodné patentové triedenie: H02S40/44, F03G6/04, F25B27/02, H02S20/32 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 14.10.2016

 

Zemný akumulátor tepla

Číslo udelenia: 7401

Medzinárodné patentové triedenie: F24H7/02, F24D11/00, F24J3/08 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 19.2.2016

 

Systém aktívneho tlmenia pohybu vozíka žeriava

Číslo udelenia: 7414

Medzinárodné patentové triedenie: B66C13/06 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 23.2.2016

 

Zariadenie na akcelerované testovanie vozovky v laboratórnych podmienkach

Číslo udelenia: 7396

Medzinárodné patentové triedenie: G01N3/08 Verzia MPT: 16       

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 18.2.2016

 

Zemný výmenník tepla

Číslo udelenia: 7494

Medzinárodné patentové triedenie: F28D20/00, F24J3/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 1.6.2016

 

Jednovetvový maticový menič na napájanie dvojfázového elektromotora s premennou frekvenciou z jednofázovej siete

Číslo udelenia: 7552

Medzinárodné patentové triedenie: H02M5/00, H02P27/04 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 11.8.2016

 

Jednovetvový maticový menič na napájanie dvojfázového elektromotora s konštantnou frekvenciou z jednofázovej siete

Číslo udelenia: 7565

Medzinárodné patentové triedenie: H02M5/10, H02P27/04 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 16.8.2016

 

Simulátor pohonu pre elektrickú trakciu

Číslo udelenia: 7432

Medzinárodné patentové triedenie: B60L11/00, G01M15/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 20.4.2016

 

Guľová komora na ultrazvukovú nanokryštalizáciu povrchových vrstiev konštrukčných materiálov

Číslo udelenia: 7316

Medzinárodné patentové triedenie: C21D7/04 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 23.10.2015

 

Senzor na meranie mechanických deformácií v betónových konštrukciách

Číslo udelenia: 7129

Medzinárodné patentové triedenie: G01B11/16, G01B5/30 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 27.3.2015

 

Senzor na meranie mechanických deformácií asfaltovej vozovky

Číslo udelenia: 7128

Medzinárodné patentové triedenie: G01B11/16, G01B5/30 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 26.3.2015

 

Viacprvkový multirezonančný menič so symetrickým výstupom

Číslo udelenia: 7364

Medzinárodné patentové triedenie: H02M7/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 26.1.2016

 

Hardvérový priestorový-vektorový ŠIM modulátor

Číslo udelenia: 6978

Medzinárodné patentové triedenie: H02M1/42, H02P21/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 15.10.2014

 

Automatický osvetľovací systém inverzného mikroskopu pre vysokorýchlostnú kinematografiu

Číslo udelenia: 6811

Medzinárodné patentové triedenie: G02B21/00, G02B21/06 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 2.5.2014

 

Dvojstupňový menič s VF striedavým medziobvodom a maticovým meničom

Číslo udelenia: 7039

Medzinárodné patentové triedenie: H02M5/00, H02M7/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 16.1.2015

 

Výmenník tepla spaliny – voda

Číslo udelenia: 6677

Medzinárodné patentové triedenie: F27B3/26, F28D7/10, F27D17/00, C22B21/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 15.1.2014

 

Výmenník tepla spaliny – vzduch

Číslo udelenia: 6676

Medzinárodné patentové triedenie: F27B3/26, F27D17/00, C22B21/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 15.1.2014

 

Rekuperačné zariadenie taviaceho agregátu

Číslo udelenia: 6670

Medzinárodné patentové triedenie: F27B3/26, F28D7/10, F27D17/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 18.12.2013

 

Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok

Číslo udelenia: 6683

Medzinárodné patentové triedenie: B65G35/08 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 17.1.2014

 

Obojsmerný zvyšujúci/znižujúci DC/DC menič s magneticky viazanými cievkami

Číslo udelenia: 6862

Medzinárodné patentové triedenie: H02M1/00, H02M3/00, H02M3/335 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 20.6.2014

 

Obojsmerný spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov

Číslo udelenia: 6899

Medzinárodné patentové triedenie: H01L29/00, H01L29/739, H03K17/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 13.8.2014

 

Hydraulický pohon dávkovacieho stroja

Číslo udelenia: 6648

Medzinárodné patentové triedenie: B65G19/14 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 26.11.2013

 

Zariadenie pre kozubovú alebo komínovú vložku na ohrev vody so samoregulovateľnou teplotou vody

Číslo udelenia: 6514

Medzinárodné patentové triedenie: F24B1/183 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 24.7.2013

 

Zapojenie digitálneho televízneho prijímača pre interaktívnu káblovú digitálnu televíziu s internetom

Číslo udelenia: 6588

Medzinárodné patentové triedenie: H04N7/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 30.9.2013

 

Zariadenie na skúšanie nápravových skríň železničných podvozkov

Číslo udelenia: 6516

Medzinárodné patentové triedenie: G01M17/10 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 24.7.2013

 

Zariadenie na prenos axiálneho zaťaženia na nápravové skrine v skúšobnom zariadení

Číslo udelenia: 6466

Medzinárodné patentové triedenie: G01M17/10 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 24.6.2013

 

Rotačný pružinový akumulátor kinetickej energie

Číslo udelenia: 6399

Medzinárodné patentové triedenie: F16D61/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 22.1.2013

 

Trojtoková prevodovka s radením pod zaťažením

Číslo udelenia: 6197

Medzinárodné patentové triedenie: F16H3/44 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 19.6.2012

 

Zariadenie na gigacyklové únavové skúšky materiálov

Číslo udelenia: 5971

Medzinárodné patentové triedenie: G01N3/34, G01N3/32 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 26.10.2011

 

Spôsob tvorby nanoštruktúry kovových materiálov pretláčaním cez lomený kanál a zariadenie

Číslo udelenia: 5829

Medzinárodné patentové triedenie: C21D7/00, B21C23/00, B82B1/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 2.8.2011

 

Ručný artroskopický rezný nástroj

Číslo udelenia: 5754

Medzinárodné patentové triedenie: A61B17/32, A61B17/34, A61B1/313 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 1.4.2011

 

Spôsob merania degradácie termoplastov reologickými meraniami

Číslo udelenia: 5752

Medzinárodné patentové triedenie: G01N11/16 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 1.4.2011

 

Metóda snímania polymerizačnej teploty kostných cementov v tepelnej komore oscilačného reometra

Číslo udelenia: 5731

Medzinárodné patentové triedenie: G01K11/00, G01N11/00, A61F2/28 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 28.2.2011

 

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak pri piestovom stroji s premenlivým zdvihovým objemom a/alebo kompresným pomerom

Číslo udelenia: 5392

Medzinárodné patentové triedenie: F01B3/02 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 22.1.2010

 

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak pri piestovom stroji s premenlivým kompresným pomerom

Číslo udelenia: 5391

Medzinárodné patentové triedenie: F01B3/02 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 22.1.2010

 

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak pri piestovom stroji

Číslo udelenia: 5390

Medzinárodné patentové triedenie: F01B3/02 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 22.1.2010

 

Skrutkový spoj so zamedzením proti samovoľného uvoľneniu

Číslo udelenia: 5359

Medzinárodné patentové triedenie: F16B39/22 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 18.12.2009

 

Spôsob získania výslednej charakteristiky výstupného signálu zapojením termistorových snímačov v rozdeľovačoch vykurovacích nákladov

Číslo udelenia: 5462

Medzinárodné patentové triedenie: G01K7/16, G01K17/00, F24D19/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 20.4.2010

 

Podporná konštrukcia vrchlíka padákového klzáka

Číslo udelenia: 5329

Medzinárodné patentové triedenie: B64D17/02 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 27.10.2009

 

Skrutkový spoj so zvýšenou odolnosťou proti vibráciám

Číslo udelenia: 5280

Medzinárodné patentové triedenie: F16B39/22 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 23.9.2009

 

Pohon pre automaticky vedené vozidlá

Číslo udelenia: 5282

Medzinárodné patentové triedenie: B62D15/02 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 23.9.2009

 

Zapojenie meracej ústredne spoločného elektronického rozdeľovania nákladov na vykurovanie

Číslo udelenia: 5294

Medzinárodné patentové triedenie: G01K17/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 25.9.2009

 

Zariadenie na demonštráciu princípov farebného videnia

Číslo udelenia: 5374

Medzinárodné patentové triedenie: G09B23/22, G02B27/12 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 20.1.2010

 

Zariadenie na demonštráciu interferencie na tenkej vrstve

Číslo udelenia: 5375

Medzinárodné patentové triedenie: G09B23/06 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 20.1.2010

 

Skrutkový spoj so zvýšenou odolnosťou proti vibráciám

Číslo udelenia: 5096

Medzinárodné patentové triedenie: F16B39/22 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 19.12.2008

 

Zapojenie ovládania kurzora personálneho počítača diaľkovými ovládačmi

Číslo udelenia: 6310

Medzinárodné patentové triedenie: G06F3/033, G08C23/04, G06F3/03 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 9.10.2012

 

Zariadenie na meranie komutačných strát výkonových tranzistorov

Číslo udelenia: 5198

Medzinárodné patentové triedenie: G01R31/26 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 16.4.2009

 

Merač dopadajúceho výkonu globálneho slnečného žiarenia s fotovoltickým článkom

Číslo udelenia: 4946

Medzinárodné patentové triedenie: G01J1/02 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 20.11.2007

 

Zariadenie na bezkontaktné meranie amplitúdy oscilácií objektov

Číslo udelenia: 4785

Medzinárodné patentové triedenie: G01H9/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 15.5.2007

 

Diagnostický systém transformátorov DST

Číslo udelenia: 4807

Medzinárodné patentové triedenie: G01R31/00, G01R31/34 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 8.6.2007

 

Sústavy dioptrických prvkov z fotorefraktívneho materiálu

Číslo udelenia: 4988

Medzinárodné patentové triedenie: G02B17/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 19.12.2007

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.