Kontaktný bod

Pre výskumných pracovníkov a partnerov z praxe, ktorí majú záujem chrániť a uplatniť v praxi svoje výsledky výskumu a vývoja.
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.