2. Prípravná fáza

Počas prípravnej fázy bude univerzita pracovať na troch dokumentoch následne predložených na schválenie Európskej komisii. Týmito dokumentami sú:

  1. Porovnávacia analýza (GAP analysis, v ktorej UNIZA porovná aktuálny stav so 40 princípmi uvedenými v Charte a Kódexe rozdelených do 4 oblastí (etické a profesionálne aspekty, nábor nových zamestnancov, pracovné podmienky a sociálne zabezpečenie, vzdelávanie a školenia).
  2. Tzv. „OTMR checklist“, čo je akýsi kontrolný zoznam dodržiavania princípov otvoreného, transparentného a na výsledkoch založeného náboru zamestnancov.
  3. Akčný plán, v ktorom UNIZA navrhne konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených porovnávacou analýzou. Musí obsahovať presné úlohy a príslušné zodpovedné osoby, časový rámec do kedy budú úlohy spravené a popis výstupov pre jednotlivé úlohy.

Dôležité nie sú len uvedené dokumenty, ale aj proces, akým boli vytvorené. Univerzita musí vytvoriť riadiaci výbor (steering committee), ktorý celý proces strategicky usmerňuje a monitoruje a pracovnú skupinu (working group), ktorá je zodpovedná za jeho skutočnú realizáciu.
Kľúčové je aj zapojenie všetkých zainteresovaných skupín (akademickí aj neakademickí zamestnanci, výskumníci na všetkých stupňoch kariéry a pod.).
Porovnávacia analýza, „OTMR checklist“ aj Akčný plán budú nahraté priamo do online aplikácie.

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť