Čo znamená HR EXCELLENT IN RESEARCH?

Nástrojom na podporu implementácie princípov Charty a Kódexu je Stratégia ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R). Stratégia ponúka podrobný postup, ktorý umožňuje organizáciám začleniť zásady týchto dokumentov do fungovania ľudských zdrojov a zlepšiť tak podmienky pre ich rozvoj a riadenie.

Inštitúcie počas implementácie HRS4R prechádzajú štruktúrovaným procesom vrátane sebahodnotenia svojich politík a postupov v oblasti ľudských zdrojov, vypracovania akčného plánu na riešenie akýchkoľvek nedostatkov alebo oblastí na zlepšenie a následne externého hodnotenia ich pokroku. Hodnotenie vykonáva nezávislá skupina odborníkov Európskej komisie a ak inštitúcia spĺňa požiadavky, je jej udelené logo "HR Excellence in Research".

 

Následne ho môžu použiť na zdôraznenie svojho záväzku zaviesť spravodlivé a transparentné postupy náboru a hodnotenia výskumných pracovníkov.

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť