Základné informácie - Covid-19

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline za účelom zníženia rizika šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na UNIZA v rámci implementácie uznesenia Vlády SR č. 695 zo dňa 24.11.2021 aktualizácia Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.1) a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 264 zo dňa 24.11.2021 vydáva príkaz rektora.

Príloha: Príkaz rektora č. 9/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26. 10. 2021 bol vydaný Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 7/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Príloha: Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 7/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Príloha: Príkaz rektora č. 7/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 21. 10. 2021 bol vydaný Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 7/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Príloha: Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 7/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Príloha: Príkaz rektora č. 7/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

 

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline za účelom zníženia rizika šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na UNIZA v rámci implementácie uznesenia Vlády SR č. 440 zo dňa 10.08.2021 aktualizácia Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.1) a Usmernenia hlavného hygienika SR zo dňa 27.08.2021 vydáva príkaz rektora.

Príloha: Príkaz rektora č. 7/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 21. 5. 2021 bol vydaný Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 4/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Príloha: Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 4/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Príloha: Príkaz rektora č. 4/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 3. 5. 2021 bol vydaný Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 4/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Príloha: Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 4/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Príloha: Príkaz rektora č. 4/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 28. 4. 2021 bol vydaný Príkaz rektora č. 4/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Príloha: Príkaz rektora č. 4/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 21. 4. 2021 bol vydaný Dodatok č. 5 k Príkazu rektora č. 1/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Príloha: Dodatok č. 5 k Príkazu rektora č. 1/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Príloha: Príkaz rektora č. 1/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 19. 4. 2021 bol vydaný Dodatok č. 4 k Príkazu rektora č. 1/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Príloha: Dodatok č. 4 k Príkazu rektora č. 1/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Príloha: Príkaz rektora č. 1/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline 

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 15. 4. 2021 bol vydaný Príkaz rektora č. 3/2021 k organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2020/2021 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Príloha: Príkaz rektora č. 3/2021 o organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2020/2021 na Žilinskej univerzite v Žiline

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 18. 2. 2021 bol vydaný Dodatok č. 3 k Príkazu rektora č. 1/2021 v znení dodatkov na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Príloha: Dodatok č. 3 k Príkazu rektora č. 1/2021 v znení dodatkov na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

 

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ“), vydáva príkaz rektora č. 2/2021.

Príloha: Príkaz rektora č. 2/2021 o organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2020/2021 na Žilinskej univerzite v Žiline

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 4. 2. 2021 bol vydaný Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 1/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Príloha: Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 1/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

 

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na UNIZA v rámci implementácie uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31.12.2020 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR vydáva dodatok č. 1 k príkazu rektora č. 1/2021.

Príloha: Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 1/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Príloha: Príkaz rektora č. 1/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

 

Dňa 17.12.2020 bol vydaný Príkaz rektora č. 19/2020 na zachovanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Príloha: Príkaz rektora č. 19/2020 na zachovanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia COVID-19 na Žilinskej univerzite

 

Dňa 9. 12. 2020 bol vydaný Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 15/2020 v znení Dodatku č. 1 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Účelom vydania tohto dodatku je implementácia opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a  opatrení Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie a zamedzenie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Príloha: Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 15/2020 v znení Dodatku č. 1 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 6.11.2020 bol vydaný Príkaz rektora č. 17/2020 o prijatí opatrení spojených s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19.

Často kladené otázky sú dostupné aj na: www.somzodpovedny.sk

Príloha: Príkaz rektora č. 17/2020 o prijatí opatrení spojených s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19

Príloha č.1 k PR 17/2020: Vzor zoznamu zamestnancov

Príloha: Príkaz rektora č. 16/2020 o prijatí opatrení spojených s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19

Príloha č.1 k PR 16/2020: Vzor zoznamu zamestnancov

Príloha: Dodatok č.1 k Príkazu rektora č. 15/2020 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Príloha: Príkaz rektora č. 15/2020 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Príloha: Príkaz rektora č. 14/2020 o realizácii preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 v ubytovacích zariadeniach UNIZA

Príloha: Dodatok č.1 k Príkazu rektora č. 11/2020 o realizácii preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline zo strany študentov

Príloha č.1 k DPR 11/2020: Čestné vyhlásenie študenta UNIZA

Príloha: Príkaz rektora č. 13/2020 o organizácii štúdia počas zimného semestra akademického roka 2020/2021 na Žilinskej univerzite v Žiline

Príloha: Príkaz rektora č. 12/2020 o realizácii preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline zo strany zamestnancov

Príloha č.1 k PR12/2020: Čestné vyhlásenie zamestnanca UNIZA

Príloha č.2 k PR12/2020: Prezenčná listina študentov UNIZA na vzdelávacom procese

Príloha č.3 k PR12/2020: Prezenčná listina účastníkov podujatia na UNIZA

Príloha: Príkaz rektora č. 11/2020 o realizácii preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline zo strany študentov

Príloha č.1 k PR11/2020: Čestné vyhlásenie študenta UNIZA - verzia pre tlač pre externých študentov a doktorandov (postupovať v zmysle príkazu rektora č. 11/2020)

Príloha č.2 k PR11/2020: Podmienky účasti študentov UNIZA na vzdelávacom procese

Príloha č.3 k PR11/2020: Žiadosť o zabezpečenie ubytovania a odvozu za účelom povinnej domácej izolácie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - informácie o COVID19

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.