Poradca

  • Poskytnutie prvej psychologickej pomoci, základná krízová intervencia

  • Poskytnutie pomoci pri riešení študijných problémov a záťažových situácií študenta

  • Sprostredkovanie kontaktov a doporučení na ďalšiu odbornú pomoc podľa charakteru problému

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.