Akademické majstrovstvá SR 2018 v Behu do schodov

V sobotu 27.10.2018 sa v Žiline konali AM SR 2018 v Behu do schodov. Ich organizátormi boli MŠVVaŠ SR, SAUŠ, Ústav telesnej výchovy UNIZA a AC UNIZA. Akcia bola súčasťou 9. ročníka Behu do neba, na ktorom pretekalo spolu 97 športovcov. Traťou pretekov bolo 23 poschodí výškovej budovy Eurohomestar (375 schodov).

V kategóriách akademikov štartovalo 17 mužov a 10 žien (UNIZA, UK Bratislava, TU Zvolen, UKF Nitra, EUBA, SZU BB, gymnázium Vrútky). Farby UNIZA hájili nasledovní pretekári: doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD., Ing. Katarína Janošková, PhD., Adam Dubec, Matej Mego, Patrik Haluš, Gregor Ilošvaj, Filip Pekarík, Jakub Javorský, Peter Forgáč, Dávid Mahút, Erik Richnavský, Silván Karško, Jana Bednáriková, Anna Babinská, Ľudmila Čániová a Katarína Košútová. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu UNIZA!
Najlepších akademikov dekorovali dekan fakulty FBI UNIZA prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. a riaditeľ ÚTV UNIZA PaedDr. Róbert Janikovský.

Výsledky

ÚTV UNIZA

AMSR 1

AMSR 2

AMSR 3

AMSR 4

AMSR 5

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.