Robotická súťaž RoboRAVE Slovensko a Krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET pre Žilinský kraj (18. a 19. október 2018)

Informačné centrum mladých, n.o. v Martine spoločne s Inguiry Facilitation Inc., USA, AMAVET-om a Žilinskou univerzitou v Žiline vyhlasuje v školskom roku 2018/2019 prinášajú IV. ročník tímovej robotickej súťaže RoboRAVE SK pre šk. rok 2018/2019, ktorý sa uskutoční v dňoch 18.-19. októbra 2018 na UNIZA.

RoboRAVE International je najväčšia robotická súťaž organizovaná od roku 2001 v štáte Nové Mexiko, USA pre žiakov vo veku od 9 do 19 rokov a ostatných fanúšikov robotiky. Program “Inquiry Facilitators Inc., RoboRAVE International” prináša súťaž v štýle športov, ktoré zbližujú deti a mladých ľudí s akademickými a praktickými pracovnými schopnosťami 21. storočia, vďaka čomu sa im sprístupňuje svet vysokých technológii.

Robotické výzvy sú nasledovné:

  • a-MAZE-ing – SKVELÉ ZAČIATKY
  • SÚBOJ RYTIEROV - JOUSTING
  • DOPRAVA LOPTIČIEK - LINE FOLLOWING
  • SUMO - SUMO
  • HASENIE OHŇA - FIRE FIGHTING

Víťazný tím Celoslovenskej súťaže výzvy FIRE FIGHTING (Hasenie ohňa) v počte dvaja súťažiaci aj so svojím vedúcim, pri splnení všetkých podmienok, postupuje na medzinárodnú súťaž RoboRAVE International, ktorá sa bude konať 19. až 22. júla 2019 v Číne.

Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzal záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako v Žilinskom kraji tak aj v ostatných krajoch bude dňa 19. októbra 2018 prebiehať krajské kolo. Víťazi postupujú do celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018. Súťažná prezentácia a vyhodnotenie 90 najlepších vedátorských prác z krajských kôl sa uskutoční v dňoch 8. a 9. novembra 2018, v čase od 9:00-18:00 v areáli výstaviska INCHEBA, hala A0 v Bratislave. Na podujatí Vás privítajú aj mladí vedci z Ruska, Belgicka, Španielska a Mexika.

Program RoboRAVE

Plagát RoboRAVE

Plagát Festival vedy a techniky

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.